Överlåtelse/Sälja stuga
rev 20230328


 Som koloniägare i Landskrona äger man byggnaderna på sin kolonilott men arrenderar marken av staden. Ett arrendeavtal tecknas mellan kolonisten och staden.
I arrendeavtalet kan man läsa om vilka rättigheter och skyldigheter man har som arrendator. Säljaren ska ha gällande arrendeavtal. När du bestämt dig för att sälja din koloni och hittar en köpare gör du följande:
Kontakta föreningens ordförande Lisbeth Andersson 0730-275509.
Du behöver lämna uppgifter om köparen såsom
personnummer, namn och kontaktuppgifter.
 
En kontroll av köparen görs hos kronofogden så att allt är ok.
Vi bokar ett möte där en överenskommelse mellan, köpare, säljare och
Larvi koloni och fritidsförening upprättas.
Denna överenskommelse scannas och skickas till kommunen.
 
Från och med årsmötet 7 mars 2019 har föreningen infört en inträdesavgift på 500 kr som ska betalas av köparen innan eller i samband med detta möte.
För att överlåtelsen ska godkännas av föreningen ska säljaren se till så att häcken mot gången inte är högre än 1,20 m, att gången utanför är ren från ogräs, räfsad och snygg. Allt avfall ska vara bortforslat.
Därefter ska du kontakta koloniförvaltaren på kommunen via 0418- 470000
eller maila till kolonier@landskrona.se för att beställa mätning av byggnaderna och att överlåtelsen av arrendeavtalet kan ske.

Glöm inte att skriva ett köpeavtal mellan säljare och köpare.
Förslag till avtal finns här
 
Kommunen debiterar säljaren en avgift på 1000kr.
 
När köparen undertecknat avtalet med kommunen blir denna automatiskt medlem i Larvi koloni och fritidsförening. Köparen förbinder sig därmed att följa arrendeavtalet och föreningens ordningsregler. När överlåtelsen på kommunen är gjord ska säljaren anmäla till Skatteverket att stugan är såld. 


se utdrag ur skatteverkets info.
Läs mer här

 

Skicka med en kopia av köpekontraktet.