RISFICKAN ÄR STÄNGD FÖR SÄSONGEN!
Övrig avfallshantering

Pappersförpackningar, tidningar, färgat och ofärgat glas, metallförpackningar och plastförpackningar lämnar du med fördel på FTI:s återvinningsstation vid EXAN:s idrottsplats på Exercisgatan.

Byggmaterial. trädgårdsredskap, elektriska eller bensindrivna apparater, kyl/frys, möbler m.m. hänvisas till LSR:s
återvinningsstation på
Stuverigatan 25 i Landskrona

Öppettider
Måndag - Fredag 9-17,
Lördag och Söndagar 9-13.

Mottagning av trädgårdsavfall
 

OBS!

Grenar får vara max 1 meter långa

Nersågade träd får vara max 1 meter långa och max 30 cm i diameter

Hela stubbar, jordmassor, stenar eller
släpvagnslaster/pickuplaster tas INTE emot i Risfickan!

 

Mottagning av Hushållssopor


Larvi koloniområde tillhandahåller två containrar som finns utanför Risfickan. 
Dessa töms 1 gång/vecka

Lämpligt är att försöka kasta soporna bakåt i containrarna för mer plats

För att undvika sanitär olägenhet vilket drar till sig möss, råttor och fåglar. Ställ inga sopor på marken / håll rent efter dig.

Miljöfarligt avfall så som batterier, glödlampor, lysrör mm får
 INTE kastas i hushållssoporna.