Risfickan är stängd för säsongen
Välkomna tillbaka till våren


Ansvarig för Risfickan är Elsie Andersson
Kontaktuppgifter:
Elsie Andersson 070-6146640                  Göran Jönsson 070-817040
Lisbeth Andersson 0730-275509           Peter Blomqvist 0736-542454
Ingmar Hedenborg 070-2242449           Roger Wennerlund 0733-154614
Ken Jönsson 073-1793196                        Sven-Åke Hansson 072-1617050
2/4-30/9
Veckodag        Öppettider fm        Bemanning fm         Öppettider kväll          Bemanning kväll

Måndag                   Stängt                                                                       Stängt
Tisdag                    9.30-11.30                        Elsie                           18.00-19.30                          Göran
Onsdag                 9.30-11.30                      Lisbeth                        18.00-19.30                          Peter
Torsdag                9.30-11.30                      Ingmar                        18.00-19.30                           Elsie
Fredag                     Stängt                                                                         Stängt
Lördag                  9.30-11.30                Ken/Sven-Åke                     Stängt
Söndag                 9.30-11.30                         Roger                               Stängt

1/10-15/10
Veckodag         Öppettider fm       Bemanning fm           Öppettider kväll          Bemanning kväll

Måndag                   Stängt                                                                        Stängt
Tisdag                    9.30-11.30                    Elsie                                17.30-18.30                           Göran
Onsdag                 9.30-11.30                 Lisbeth                             17.30-18.30                            Peter
Torsdag                 9.30-11.30                 Ingmar                             17.30-18.30                           Elsie
Fredag                      Stängt                                                                        Stängt
Lördag                  9.30-11.30               Ken/Sven-Åke                      Stängt
Söndag                 9.30-11.30                      Roger                                  Stängt

16/10-31/10
Veckodag          Öppettider fm      Bemanning fm              Öppettider kväll        Bemanning kväll

Måndag                    Stängt                                                                          Stängt
Tisdag                        Stängt                                                                          Stängt
Onsdag                     Stängt                                                                     17.30-18.30                           Peter
Torsdag                    Stängt                                                                           Stängt
Fredag                      Stängt                                                                           Stängt
Lördag                    9.30-11.30           Ken/Sven-Åke                          Stängt
Söndag                     Stängt                                                                          Stängt
Övrig avfallshantering

Pappersförpackningar, tidningar, färgat och ofärgat glas, metallförpackningar och plastförpackningar lämnar du med fördel på FTI:s återvinningsstation vid EXAN:s idrottsplats på Exercisgatan.

Byggmaterial. trädgårdsredskap, elektriska eller bensindrivna apparater, kyl/frys, möbler m.m. hänvisas till LSR:s
återvinningsstation på
Stuverigatan 25 i Landskrona

Öppettider
Måndag - Fredag 9-17,
Lördag och Söndagar 9-13.

Mottagning av trädgårdsavfall
 

OBS!

Grenar får vara max 1 meter långa

Nersågade träd får vara max 1 meter långa och max 30 cm i diameter

Hela stubbar, jordmassor, stenar eller
släpvagnslaster/pickuplaster tas INTE emot i Risfickan!

 

Mottagning av hushållssopor

Vid risfickan finns under tiden 1 Maj -30 September två containrar för hushållssopor.
Dessa töms 1 gång/vecka.

Försök kasta soporna inåt/bakåt så att de inte samlas direkt under inkastet.
För att undvika sanitära olägenheter t ex möss, råttor och fåglar ställ inga sopor utanför containern/håll rent.


Miljöfarligt avfall såsom batterier, glödlampor, lysrör mm får INTE kastas i hushållssoporna.