Risfickan öppnar Torsdagen 2 April 2020

Risfickan är stängd följande aftnar och helgdagar:
11/4, 12/4, 21/5, 30/5, 31/5, 6/6, 20/6


Ansvarig för Risfickan är Peter Blomqvist 0736-542454
Kontaktuppgifter:
Elsie Andersson 070-6146640                 Göran Jönsson 070-817040
     Lisbeth Andersson 0730-275509           Peter Blomqvist 0736-542454
       Ingmar Hedenborg 070-2242449          Pernilla Werner 070- 2668086
           Ann-Marie Atteryd 070- 8341941           Sven-Åke Hansson 072-1617050

Hans-Erik Andersson 070-5322214


2/4-30/9
 
2/4-30/9
Veckodag        Öppettider fm        Bemanning fm         Öppettider kväll          Bemanning kväll

Måndag                   Stängt                                                                       Stängt
Tisdag                    9.30-11.30                        Elsie                           18.00-19.30                          Göran
Onsdag                    Stängt                                                                       Stängt
Torsdag                 9.30-11.30                      Ingmar                        18.00-19.30                           Peter
Fredag                     Stängt                                                                         Stängt
Lördag                   9.30-11.30           Hans-Erik/Sven-Åke          Stängt
Söndag                  9.30-11.30  Ann-Marie/Pernilla/Lisbeth   Stängt

1/10-15/10
Veckodag         Öppettider fm       Bemanning fm           Öppettider kväll          Bemanning kväll

Måndag                   Stängt                                                                        Stängt
Tisdag                    9.30-11.30                    Elsie                                17.30-18.30                           Göran
Onsdag                      Stängt                                                                        Stängt
Torsdag                 9.30-11.30                 Ingmar                             17.30-18.30                           Peter
Fredag                      Stängt                                                                        Stängt
Lördag                  9.30-11.30         Hans-Erik/Sven-Åke             Stängt
Söndag                 9.30-11.30   Ann-Marie/Pernilla/Lisbeth    Stängt

16/10-31/10
Veckodag          Öppettider fm      Bemanning fm              Öppettider kväll        Bemanning kväll

Måndag                    Stängt                                                                          Stängt
Tisdag                        Stängt                                                                          Stängt
Onsdag                     Stängt                                                                           Stängt
Torsdag                    Stängt                                                                       17.30-18.30                        Peter
Fredag                      Stängt                                                                           Stängt
Lördag                    9.30-11.30       Hans-Erik/Sven-Åke                Stängt
Söndag                     Stängt                                                                           Stängt
Övrig avfallshantering

Pappersförpackningar, tidningar, färgat och ofärgat glas, metallförpackningar och plastförpackningar lämnar du med fördel på FTI:s återvinningsstation vid EXAN:s idrottsplats på Exercisgatan.

Byggmaterial. trädgårdsredskap, elektriska eller bensindrivna apparater, kyl/frys, möbler m.m. hänvisas till LSR:s
återvinningsstation på
Stuverigatan 25 i Landskrona

Öppettider
Måndag - Fredag 9-17,
Lördag och Söndagar 9-13.

Mottagning av trädgårdsavfall
 

OBS!

Grenar får vara max 1 meter långa

Nersågade träd får vara max 1 meter långa och max 30 cm i diameter

Hela stubbar, jordmassor, stenar eller
släpvagnslaster/pickuplaster tas INTE emot i Risfickan!

 

Mottagning av hushållssopor

Vid risfickan finns under tiden 1 Maj -30 September två containrar för hushållssopor.
Dessa töms 1 gång/vecka.

Försök kasta soporna inåt/bakåt så att de inte samlas direkt under inkastet.
För att undvika sanitära olägenheter t ex möss, råttor och fåglar ställ inga sopor utanför containern/håll rent.


Miljöfarligt avfall såsom batterier, glödlampor, lysrör mm får INTE kastas i hushållssoporna.