Ann-Marie Atteryd 070-8341941 har utsetts till föreningens kontaktombud mot Grannar mot Brott.

Ett kontaktombud är en sammankopplande länk mellan inblandade medlemmar och myndigheter i Grannar mot brott.
Det är kontaktombudets ansvar att sprida information till grannarna och hålla intresset och engagemanget levande i området.

Utdrag ur rapport Grannar mot brott i Landskrona:
Författare Amila Durakovic 18 dec 2015
Grannar mot brott, även benämnt Grannsamverkan, är en brottsförebyggande verksamhet som i Landskrona inkluderar polis, Länsförsäkringar, kommun och boende. Målet med Grannsamverkan är att ge boende möjlighet att motverka brott och bidra till att skapa en trygg och trivsam boendemiljö. Detta lyckas man med genom att inkludera boende i det brottsförebyggande arbetet och öka kunskap och uppmärksamhet bland dessa. Genom kunskap lär de boende sig att förbättra skalskydd och försvåra förutsättningarna för att inbrott ska ske i det egna bostadsområdet. Genom uppmärksamhet lär de boende sig hålla utkik efter sådant som kan anses misstänksamt och genom samverkan stärker boende bandet mellan individ och polis.