Erbjudande:
Kolonister har 20 % rabatt på Flügger färg

På Färgcity i Landskrona har kolonister mot uppvisande av arrendeavtalet 30 % rabatt på färg från Nordsjö och Caporol samt besiktning av fasaden utan extra kostnad.

Se avtal här:

Erbjudande från Colorama.

30 % på Colorex inne och utefärg samt rabatt på träolja m m.

 

Avtal med Tjänstegruppen vid vattenpåsättning med ansvarsfördelning och priser.

Se avtal här: