EXTRA MÖTE
ang. de nya arrendeavtalen!
Tisdagen den 24/10
kl. 17.00 i klubbstugan.
Representanter från kommunen kommer och förklarar ändringarna i avtalet, framförallt i § 3 och 4 men även om det finns andra frågor.
 
Välkomna!
Styrelsen


Vattenavstängning kommer att ske måndagen den 6 november på förmiddagen. Stäng av varmvattenberedaren och töm era ledningar.

Styrelsen


Goda råd från räddningstjänsten

Har du synpunkter på hemsidan?
Användbara länkar:
Sluten Facebookgrupp Larvi koloni
förening för Larvi koloni & fritidsförenings medlemmar 

 
https://www.facebook.com/groups/1658269941083102/?fref=ts

För att gå med i gruppen kan man lägga till sig själv (om det alternativet erbjuds hos dig) eller så kan någon Facebookvän som redan är medlem lägga till ny medlem, skriva ett inlägg vem man lagt till och koloniadress. Därefter ska en administratör godkänna.
Erbjudande:
Kolonister har 20 % rabatt på Flügger färg

Kontakta ordföranden Lisbeth Andersson
0730-275509, lisbeth_kba@hotmail.com
-------------------------


Potatiskräfta
 

Jorden på Larvi koloniområde är infekterad av potatiskräfta enligt uppgift från länsstyrelsen. Det är därför mycket viktigt att följa de föreskrifter som finns enligt nedan för att inte sprida sjukdomen.
Varför är potatiskräfta en allvarlig sjukdom?
Potatiskräfta orsakas av svampen Synchytrium endobioticum som bildar vilsporer, vilka kan överleva i jorden i 20-40 år. Det finns närmare 40 olika raser av potatiskräfta beskrivna i världen och flertalet av dem finns spridda inom EU. I Sverige finns två raser, ras 1 och 18. Svampen lever som en parasit inne i potatisplantans celler och får dessa att växa okontrollerat, därav namnet potatiskräfta. Det går inte att bekämpa svampen med något bekämpningsmedel utan enda sättet att bli av med den är att vänta tills vilsporerna dött ut. Om en kräftmottaglig potatissort odlas innan detta har skett kan vilsporerna infektera potatisen och ytterligare vilsporer bildas. Potatiskräfta är därför mycket svår att bli av med. Smittade knölar får blomkålsliknande utväxter och potatisen blir oätlig.
Bekämpning av potatiskräfta
Ett enkelt sätt att bekämpa sjukdomen är att odla en potatissort som är resistent mot potatiskräfta eller att inte odla potatis alls. En resistent potatissort är en sort som inte blir sjuk av potatiskräfta. För att bekämpa sjukdomen får därför endast odlas potatissorter som är resistenta mot potatiskräfta ras 1 på en smittförklarad fastighet. En lista över ett antal potatissorter resistenta mot ras 1 finns 
här.
 
Hur undviker man att sprida potatiskräfta?
För att undvika smittspridning är det viktigt att se till att jord från smittad mark inte följer med redskap, maskiner och dylikt till platser som är fria från smitta. Var därför noga med att alltid tvätta redskap rena från jord innan de används på en annan fastighet. Andra smittvägar kan vara genom bärplantor och blommor som växer i smittad jord, avyttra därför inte till exempel hallon- eller jordgubbsplantor till grannen. Sjukdomen kan även spridas om man använder smittade potatisknölar som utsäde eller genom kompost där man lagt smittade potatisknölar. Ta som regel att aldrig använda matpotatis som utsäde, använd istället kontrollerat och certifierat utsäde som säljs i handeln.