20240227
Information om sophantering

Från 1 jan 2024 ska alla hushåll och verksamheter enligt lag sortera ut matavfall. Det gäller även oss kolonister.
Påsar och hållare för dessa tillhandahålls av LSR och kommer att finnas att hämta i risfickan.
Kärl för matavfall kommer att placeras utanför risfickan.
Containrarna, som tidigare har varit för hushållsavfall, är från nu avsedda enbart för restavfall. Därför kommer de att ha mindre volym.

Kärl för matavfall och restavfall
kommer att placeras ut till 1 Maj

Förpackningar (kartonger, tidningspapper, plast, metall och glas) ska sorteras och lämnas på återvinningsstationen på Exercisgatan eller på återvinningscentralen.
Felaktigt sorterat avfall kommer att medföra extra avgifter.

 

Enligt info från LSR
Styrelsen

Vattenpåsättning!

NSVA har i år bestämt att uppsättning av sommarmätarna ska ske betydligt senare
än tidigare, V16 och 17.
Därför kommer vattnet är sättas på
Lördagen 20 April Med början kl 10.00
Jourrörmokare kommer att vara på plats vid risfickan under dagen. Stäng alla kranar. Kolonister ska vara på plats.
Överenskommelse med rörmokare se separat info

Styrelsen

 ÅRSMÖTE 

Torsdagen 14 mars kl 19.00
Västra Fäladens Folkets Hus 
Ev motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 22 februari. Dagordning och övriga dokument kan hämtas en timme innan mötets början.
De finns också på hemsidan senast 1 vecka innan mötet. 
Landskrona stas koloniförvaltare och representant från LSR är inbjudna för information. 
 
Anmälan senast 11 mars till 
Lisbeth 0730-275509   
eller
Ann-Marie 070-8341941 
 

Föreningsavgiften kommer fortsättningsvis
att faktureras av koloniföreningen. 
Kolonisten kommer att få en faktura från
kommunen på arrendeavgiften och en faktura
från föreningen på föreningsavgiften.

Båda fakturorna kommer under april

Ändrade stadgar och ordningsregler antagna
av ett enhälligt extra årsmöte finns
nu under respektive flik.

 Info från Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen i Landskrona har uppmärksammat att det används stora mängder salt för ogräsbekämpning ute i kolonierna. 
Salt (natriumklorid) är inte godkänt som bekämpningsmedel av Kemikalieinspektionen och får därför inte användas i det syftet.

Ändring av adress, namn, telefonnummer
och mailadress ska meddelas både till
kommunen och till föreningen.

Maila till kolonier@landskrona.se
samt till
lisbeth_kba@hotmail.com

Koloniansvariga på Landskrona kommun

Jonas Jönsson koloniförvaltare
Olov Ferm, markförvaltare

Stadsbyggnadsförvaltningen MEX
telefon 0418-470000

Båda nås också via emailadress: kolonier@landskrona.se

Om du har ändrat adress meddela det till kolonier@landskrona.se samt till föreningen lisbeth_kba@hotmail.com


 

Mördarsnigel/Spansk skogssnigel 
Detta djur är klassat som en invasiv främmande art. Det innebär att alla är skyldiga att bekämpa dem. 
Det kan göras på olika sätt. Dela dem, samla upp dem. sprida salt, göra ut ölfällor, sprida snigelgift
(ekologisk) mm

Vill ni läsa mer om detta gör det på följande adress:

https://www.lansstyrelsen.se/skane/djur/invasiva-frammande-arter.html

RÅTTOR    

Det är mycket råttor i området. Har du råttor på din koloni  kontakta ditt försäkringsbolag/Anticimex för skadedjursbekämpning.
- Lagra inte sopor eller annat avfall 
- Mata inte fåglarna
- Råttsäkra ev kompost
- Lämna ingen mat utomhus
- Rensa bort fallfrukt på marken
- Rensa bort växtlighet nära stugan

Styrelsen

PARKSLIDE

Denna växt är klassad som en invasiv art och vi uppmanar alla kolonister som har denna typ av växt i sin koloni att bekämpa den för att förhindra spridning.
Lägg inte växtdelar i komposten eller i trädgårdsavfallet. Kasta det istället i hushållssoporna så att det bränns.


https://www.lansstyrelsen.se/skane/djur/invasiva-frammande-arter.html
Har du synpunkter på hemsidan? Kontakta ordförande Lisbeth Andersson
0730-275509, lisbeth_kba@hotmail.com

 
Användbara länkar:
Sluten Facebookgrupp
Nya Larvi koloniförening för Larvi koloni & fritidsförenings medlemmar 


För att gå med i gruppen sök efter Nya Larvi koloniförening på Facebook. Därefter kan man lägga till sig själv.  Sedan ska en administratör att kontrollera behörigheten och godkänna medlemskapet

Landskrona Energi Anslutningsavgift
Elnät 2024 till tomtgränsen
Koloniområden Servissäkring 16-25A inom befintligt koloniområde,
40 000 kr exkl moms, 50 000 inkl moms. 
Därtill får man räkna elskåp, arbete på den egna tomten och installationer i stugan."


uppdaterat 2024-02-01

GRANNAR mot BROTT

I två år har vi vandrat i koloniområdet. Vi vandrar för att vi är måna om vårt fina område. Genom att vi vandrar stör vi och vi syns. Vi iakttager om något ser konstigt ut. Det kan vara okända personer som rör sig lite märkligt i området, personer som tycker om att förstöra eller att en ex presenning som håller på att blåsa bort i höststormen. Vi vandrar aldrig ensamma alltid minst två och två.
Vi har tre olika grupper, vandra dagtid fram till ca 19, kvällsgrupp som vandrar efter ca kl 19, dessa grupper vandrar måndag-fredag. En helggrupp som vandrar lördag och söndag. En vandring i området tar ca 1 tim, lite olika hur gruppen lägger upp det. Gruppen bestämmer själv vilka tider som ska gälla.

 

Anmäl ditt intresse till
Ann-Marie 0708-341941.

 

Du behövs!


Potatiskräfta
 

Jorden på Larvi koloniområde är infekterad av potatiskräfta enligt uppgift från länsstyrelsen. Det är därför mycket viktigt att följa de föreskrifter som finns enligt nedan för att inte sprida sjukdomen.
Varför är potatiskräfta en allvarlig sjukdom?
Potatiskräfta orsakas av svampen Synchytrium endobioticum som bildar vilsporer, vilka kan överleva i jorden i 20-40 år. Det finns närmare 40 olika raser av potatiskräfta beskrivna i världen och flertalet av dem finns spridda inom EU. I Sverige finns två raser, ras 1 och 18. Svampen lever som en parasit inne i potatisplantans celler och får dessa att växa okontrollerat, därav namnet potatiskräfta. Det går inte att bekämpa svampen med något bekämpningsmedel utan enda sättet att bli av med den är att vänta tills vilsporerna dött ut. Om en kräftmottaglig potatissort odlas innan detta har skett kan vilsporerna infektera potatisen och ytterligare vilsporer bildas. Potatiskräfta är därför mycket svår att bli av med. Smittade knölar får blomkålsliknande utväxter och potatisen blir oätlig.
Bekämpning av potatiskräfta
Ett enkelt sätt att bekämpa sjukdomen är att odla en potatissort som är resistent mot potatiskräfta eller att inte odla potatis alls. En resistent potatissort är en sort som inte blir sjuk av potatiskräfta. För att bekämpa sjukdomen får därför endast odlas potatissorter som är resistenta mot potatiskräfta ras 1 på en smittförklarad fastighet. En lista över ett antal potatissorter resistenta mot ras 1 finns 
här.
 
Hur undviker man att sprida potatiskräfta?
För att undvika smittspridning är det viktigt att se till att jord från smittad mark inte följer med redskap, maskiner och dylikt till platser som är fria från smitta. Var därför noga med att alltid tvätta redskap rena från jord innan de används på en annan fastighet. Andra smittvägar kan vara genom bärplantor och blommor som växer i smittad jord, avyttra därför inte till exempel hallon- eller jordgubbsplantor till grannen. Sjukdomen kan även spridas om man använder smittade potatisknölar som utsäde eller genom kompost där man lagt smittade potatisknölar. Ta som regel att aldrig använda matpotatis som utsäde, använd istället kontrollerat och certifierat utsäde som säljs i handeln.