RÅTTOR
     
Det är mycket råttor i området i år. Har du råttor på din koloni
så kontakta ditt försäkringsbolag/Anticimex för skadedjursbekämpning.

Försök också att inte lagra sopor och trädgårdsavfall.

Styrelsen

 

GRANNAR mot BROTT
 

Nu börjar snart hösten och aktiviteterna minskar i koloniområdet.
I två år har vi vandrat i koloniområdet. Vi vandrar för att vi är måna om vårt fina område. Genom att vi vandrar stör vi och vi syns. Vi iakttager om något ser konstigt ut. Det kan vara okända personer som rör sig lite märkligt i området, personer som tycker om att förstöra eller att en ex presenning som håller på att blåsa bort i höststormen. Vi vandrar aldrig ensamma alltid minst två och två.
Vi har tre olika grupper, vandra dagtid fram till ca 19, kvällsgrupp som vandrar efter ca kl 19, dessa grupper vandrar måndag-fredag. En helggrupp som vandrar lördag och söndag. En vandring i området tar ca 1 tim, lite olika hur gruppen lägger upp det. Gruppen bestämmer själv vilka tider som ska gälla.

 

Anmäl ditt intresse till
Ann-Marie 0708-341941.

 

Du behövs!
 

Ett infomöte kommer alla som anmält sig att kallas till i september

Hej alla kolonivänner

Nu har vi fått en del regn och värme vilket gör att mördarsniglarna (de spanska skogssniglarna) frodas i vår grönska.
Detta djur är klassat som en invasiv främmande art. Det innebär att alla är skyldiga att bekämpa dem. 
Det kan göras på olika sätt. Dela dem, samla upp dem. sprida salt, göra ut ölfällor, sprida snigelgift (ekologisk) mm

 

Vill ni läsa mer om detta gör det på följande adress:

www.lansstyrelsen.se/skane/privat/djur-och-natur/vilda-djur-och-vaxter/invasiva-frammande-arter.html

PARKSLIDE

Vi vill uppmana alla kolonister som har denna typ av växt i sin koloni att bekämpa den för att förhindra spridning. Lägg inte växtdelar i komposten eller i trädgårdsavfallet. Kasta det istället i hushållssoporna
så att det bränns.
 
Hälsningar 
Styrelsen


http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/hotade-vaxter-och-djur/parkslide.pdf

Har du synpunkter på hemsidan? Kontakta ordförande Lisbeth Andersson
0730-275509, lisbeth_kba@hotmail.com

 
Användbara länkar:
Sluten Facebookgrupp
Larvi koloniförening för Larvi koloni & fritidsförenings medlemmar 


https://www.facebook.com/groups/1658269941083102/?fref=ts
För att gå med i gruppen klicka på länken ovan eller sök efter Larvi koloniförening på Facebook. Därefter kan man lägga till sig själv.  
Sedan ska en administratör att kontrollera behörigheten och godkänna medlemskapet
"Landskrona Energi har höjt priset för inkoppling av el till tomtgränsen. Detta kosta nu 21600 kr plus moms dvs 27000 kr. Därtill får man räkna elskåp, arbete på den egna tomten och installationer i stugan."

QUIZZ kvällar sommaren 2019
 

Då är det dags att vässa kunskaperna och vara med och tävla med dina musikkunskaper!

Kvällarna börjar klockan 19.00 och det kommer att finnas försäljning av korv med bröd, kaffe och kaka samt lotter.

Kostnad för Quizz 20 kronor per person.

18/7 Kända personer som är födda eller verkat i Landskrona

15/8 Gott och blandat

12/9 Musik från 1970-talet

 

 VÄLKOMNA!


Potatiskräfta
 

Jorden på Larvi koloniområde är infekterad av potatiskräfta enligt uppgift från länsstyrelsen. Det är därför mycket viktigt att följa de föreskrifter som finns enligt nedan för att inte sprida sjukdomen.
Varför är potatiskräfta en allvarlig sjukdom?
Potatiskräfta orsakas av svampen Synchytrium endobioticum som bildar vilsporer, vilka kan överleva i jorden i 20-40 år. Det finns närmare 40 olika raser av potatiskräfta beskrivna i världen och flertalet av dem finns spridda inom EU. I Sverige finns två raser, ras 1 och 18. Svampen lever som en parasit inne i potatisplantans celler och får dessa att växa okontrollerat, därav namnet potatiskräfta. Det går inte att bekämpa svampen med något bekämpningsmedel utan enda sättet att bli av med den är att vänta tills vilsporerna dött ut. Om en kräftmottaglig potatissort odlas innan detta har skett kan vilsporerna infektera potatisen och ytterligare vilsporer bildas. Potatiskräfta är därför mycket svår att bli av med. Smittade knölar får blomkålsliknande utväxter och potatisen blir oätlig.
Bekämpning av potatiskräfta
Ett enkelt sätt att bekämpa sjukdomen är att odla en potatissort som är resistent mot potatiskräfta eller att inte odla potatis alls. En resistent potatissort är en sort som inte blir sjuk av potatiskräfta. För att bekämpa sjukdomen får därför endast odlas potatissorter som är resistenta mot potatiskräfta ras 1 på en smittförklarad fastighet. En lista över ett antal potatissorter resistenta mot ras 1 finns 
här.
 
Hur undviker man att sprida potatiskräfta?
För att undvika smittspridning är det viktigt att se till att jord från smittad mark inte följer med redskap, maskiner och dylikt till platser som är fria från smitta. Var därför noga med att alltid tvätta redskap rena från jord innan de används på en annan fastighet. Andra smittvägar kan vara genom bärplantor och blommor som växer i smittad jord, avyttra därför inte till exempel hallon- eller jordgubbsplantor till grannen. Sjukdomen kan även spridas om man använder smittade potatisknölar som utsäde eller genom kompost där man lagt smittade potatisknölar. Ta som regel att aldrig använda matpotatis som utsäde, använd istället kontrollerat och certifierat utsäde som säljs i handeln.