Välkomna att följa med ut i sundet på en fisketur med Larvi.
Vi tuffar ut den 25 maj klockan 08.00 för att återkomma klockan 12.00 med förhoppningsvis fulla av fisk.
Priset är 300 kronor per person och har man inte egen utrustning så går det att hyra för 100 kronor.
Anmälan sker till Jaako som är dagens värd på telefonnummer 0703-680879

Obs! Anmälan är bindande.


Då är det dags att vässa kunskaperna och vara med och tävla med dina musikkunskaper!

Kvällarna börjar klockan 19.00 och det kommer att finnas försäljning av korv med bröd, kaffe och kaka samt lotter. Kostnad 20 kronor per person.

 
13/6 Musik och TV-program från 1980-talet
18/7 Kända personer som är födda eller verkat i Landskrona
15/8 Gott och blandat
12/9 Musik från 1970-talet

 
VÄLKOMNA!

Loppmarknad på Larvi
19 maj 2019 klockan 10.00 -1400
Vid klubbstugan


Dags för årets loppmarknad på Larvi koloniområde, i år ligger fokus på plantor, lökar, knölar, frön. Kom och köp till din trädgård tomatplantor, rabarber, blommor och annat som kan förgylla just din trädgård.
Givetvis får annat också säljas.
Vill du stå och sälja?
50 kronor per bord/plats betalning kontant/swish den dagen.
Platsen/bordet bokas hos
Katarina Hagerberg
katarina.hagerberg@yahoo.se
eller via FB
Katarina ”Katta” Hagerberg
PARKSLIDE

Vi vill uppmana alla kolonister som har denna typ av växt i sin koloni att bekämpa den för att förhindra spridning. Lägg inte växtdelar i komposten eller i trädgårdsavfallet. Kasta det istället i hushållssoporna
så att det bränns.
 
Hälsningar 
Styrelsen


http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/hotade-vaxter-och-djur/parkslide.pdf

Har du synpunkter på hemsidan? Kontakta ordförande Lisbeth Andersson
0730-275509, lisbeth_kba@hotmail.com

 
Användbara länkar:
Sluten Facebookgrupp
Larvi koloniförening för Larvi koloni & fritidsförenings medlemmar 


https://www.facebook.com/groups/1658269941083102/?fref=ts
För att gå med i gruppen klicka på länken ovan eller sök efter Larvi koloniförening på Facebook. Därefter kan man lägga till sig själv.  
Sedan ska en administratör att kontrollera behörigheten och godkänna medlemskapet
"Landskrona Energi har höjt priset för inkoppling av el till tomtgränsen. Detta kosta nu 21600 kr plus moms dvs 27000 kr. Därtill får man räkna elskåp, arbete på den egna tomten och installationer i stugan."


Potatiskräfta
 

Jorden på Larvi koloniområde är infekterad av potatiskräfta enligt uppgift från länsstyrelsen. Det är därför mycket viktigt att följa de föreskrifter som finns enligt nedan för att inte sprida sjukdomen.
Varför är potatiskräfta en allvarlig sjukdom?
Potatiskräfta orsakas av svampen Synchytrium endobioticum som bildar vilsporer, vilka kan överleva i jorden i 20-40 år. Det finns närmare 40 olika raser av potatiskräfta beskrivna i världen och flertalet av dem finns spridda inom EU. I Sverige finns två raser, ras 1 och 18. Svampen lever som en parasit inne i potatisplantans celler och får dessa att växa okontrollerat, därav namnet potatiskräfta. Det går inte att bekämpa svampen med något bekämpningsmedel utan enda sättet att bli av med den är att vänta tills vilsporerna dött ut. Om en kräftmottaglig potatissort odlas innan detta har skett kan vilsporerna infektera potatisen och ytterligare vilsporer bildas. Potatiskräfta är därför mycket svår att bli av med. Smittade knölar får blomkålsliknande utväxter och potatisen blir oätlig.
Bekämpning av potatiskräfta
Ett enkelt sätt att bekämpa sjukdomen är att odla en potatissort som är resistent mot potatiskräfta eller att inte odla potatis alls. En resistent potatissort är en sort som inte blir sjuk av potatiskräfta. För att bekämpa sjukdomen får därför endast odlas potatissorter som är resistenta mot potatiskräfta ras 1 på en smittförklarad fastighet. En lista över ett antal potatissorter resistenta mot ras 1 finns 
här.
 
Hur undviker man att sprida potatiskräfta?
För att undvika smittspridning är det viktigt att se till att jord från smittad mark inte följer med redskap, maskiner och dylikt till platser som är fria från smitta. Var därför noga med att alltid tvätta redskap rena från jord innan de används på en annan fastighet. Andra smittvägar kan vara genom bärplantor och blommor som växer i smittad jord, avyttra därför inte till exempel hallon- eller jordgubbsplantor till grannen. Sjukdomen kan även spridas om man använder smittade potatisknölar som utsäde eller genom kompost där man lagt smittade potatisknölar. Ta som regel att aldrig använda matpotatis som utsäde, använd istället kontrollerat och certifierat utsäde som säljs i handeln.