Förtroendevalda 2024
rev 2024-03.30    
 

Ordförande
Lisbeth Andersson 0730-275509
lisbeth_kba@hotmail.com

Övergripande beslutsansvar, sammankallande, leda styrelsen, kontakt med myndigheter och medlemmar, information, tillsyn av området


Sekreterare
Ann-Marie Atteryd 070-8341941
ammi@atteryd.com

Protokollskrivning, arkivering, information, tillsyn av området

Kassör
Gunnel Persson 073-7033059
gunnel.persson45@gmail.com

Bokföring, Budget och bokslut, skattedeklarationer, myndighetskontakter, tillsyn av området

Styrelseledamot 1
Christer Christensson 0708-680266
christermalare1@gmail.com
Deltar aktivt i styrelsearbetet, tillsyn av området

Styrelseledamot 2
Niklas Wallgren 0738-252824 
Niklas.wallgren@live.se
Deltar aktivt i styrelsearbetet, tillsyn av området

Styrelsesuppleant

Eva Gylling 0731-589703
pgd_eva@hotmail.com
Deltar aktivt i styrelsearbetet, tillsyn av området

Ersätta ordinarie ledamot vid frånvaro

Styrelsesuppleant
Kristian Olesen 0733-123920
kristiancab@hotmail.com

Deltar aktivt i styrelsearbetet, tillsyn av området
Ersätta ordinarie ledamot vid frånvaro
    
Risfickeansvarig

Lisbeth Andersson 0730-275509
lisbeth_kba@hotmail.com

Ansvar för risfickan, beställning tömning av containers, kontroll av risfickan, sköter kontakten med de som tjänstgör

Fastighetsansvarig
Ken Jönsson 073- 1793196
Fastighetsansvar, kontroll av brandsläckare och brandvarnare, kontroll och tömning av avloppstank

Ansvarig för överlåtelser
Lisbeth Andersson 0730-275509
lisbeth_kba@hotmail.com

Sköter kontakten och tillsyn vid stugförsäljningar

                
 

Valberedning

Sammankallande:
Phia Becker 073-4015839
Föreslå medlemmar till styrelsen
Valberedning:
Claes Persson 070-7309525
Som ovan
Valberedning:
Ken Jönsson 0418-59797, 073-1793196
Som ovan

Revisor

Debbie Dias
0709- 531999
Granska styrelsens arbete, protokoll och räkenskaper i föreningen samt kontrollera att beslut genomförs
Revisor:
Lena Nilsson 0705-208521
Som ovan
Revisorsuppleant:
Pernilla Verner 0702-668086
Ersätta ordinarie revisor