Förtroendevalda 2017

Styrelsen

Ordförande
Lisbeth Andersson
0730- 27 55 09
lisbeth_kba@hotmail.com

Uppdraget innefattar:
Övergripande beslutsansvar, sammankallande,
leda styrelsen, kontakt med myndigheter och medlemmar, information,
tillsyn av området

Sekreterare
Ann-Marie Atteryd
0708- 34 19 41
atteryd@comhem.se

Uppdraget innefattar:
Protokollskrivning, arkivering, information, tillsyn av området

Kassör
Gunnel Persson
0737- 03 30 59
gunnel.persson45@gmail.com

Uppdraget innefattar:
Bokföring, budget och bokslut, skattedeklarationer, myndighetskontakter, tillsyn av området

Styrelseledamot 1
Elsie Andersson
0706- 14 66 40

Uppdraget innefattar:
Ansvar för Risfickan, beställning och tömning av containers, kontroll av Risfickan, sköta kontakten med de som tjänstgör, Sköta kontakten och tillsynen av stugförsäljningen, tillsyn av området

Styrelseledamot 2
Arne Wickman
0418-24238, 0730-383311
arne.w@bredband2.com


Uppdraget innefattar:
Fastighetsansvar, vara sammankallande då det behövs underhåll, kontroll av brandsläckare, kontroll och tömning av avloppstank, tillsyn av området

Styrelseledamot 3
Vakant

Styrelsesuppleant
Vakant
Ersätta ord. ledamot vid frånvaro

Styrelsesuppleant
Vakant
Ersätta ord. ledamot vid frånvaro

Valberedningen


Phia Becker
073- 401 58 39

Claes Persson
070- 730 95 25

Ken Jönsson

0418- 597 97, 073- 179 31 96

Uppdraget innebär
Föreslå medlemmar till styrelsen

Revisorer


Yvonne Westerlund
 0418-247 49, 076-288 56 34

Sven-Axel Jönsson
073-344 69 18

Uppdraget innebär:
Granska styrelsens arbete, protokoll och räkenskaper i föreningen samt kontrollera att det som medlemmarna bestämt blir gjort.

Revisorssuppleant
Ann-Marie Atteryd 070-8341941
Uppdraget innebär:
Ersätta ordinarie revisor