Förtroendevalda 2018


rev 2018-03-21    

Ordförande
Lisbeth Andersson 0730-275509
lisbeth_kba@hotmail.com
Övergripande beslutsansvar, sammankallande, leda styrelsen, kontakt med myndigheter och medlemmar, information, tillsyn av området

Sekreterare
Ann-Marie Atteryd 070-8341941
atteryd@comhem.se
Protokollskrivning, arkivering, information, tillsyn av området

Kassör
Gunnel Persson 073-7033059
gunnel.persson45@gmail.com
Bokföring, Budget och bokslut, skattedeklarationer, myndighetskontakter, tillsyn av området

Styrelseledamot 1
Elsie Andersson
070-6146640
Deltar aktivt i styrelsearbetet, tillsyn av området

Styrelseledamot 2
Jaakko Nilsson 0703-680879
tantlena@live.se
Deltar aktivt i styrelsearbetet, tillsyn av området

Styrelsesuppleant
Katarina Hagerberg 0704-836409
katarina.hagerberg@yahoo.se
Ersätta ordinarie ledamot vid frånvaro

Styrelsesuppleant
Christer Christensson 0708-680266
Christer.cc@telia.com
Ersätta ordinarie ledamot vid frånvaro
    
Risfickeansvarig
Elsie Andersson 070-6146640
Ansvar för risfickan, beställning tömning av containers, kontroll av risfickan, sköter kontakten med de som tjänstgör

Fastighetsansvarig
Lisbeth Andersson 0730-275509
lisbeth_kba@hotmail.com
Fastighetsansvar, vara sammankallande då det behövs underhåll

Fastighetsbehjälplig
Sven-Åke Bölja Persson
Kontroll av brandsläckare och brandvarnare, kontroll och tömning av avloppstank


Ansvarig för överlåtelser
Elsie Andersson 070-6146640
Sköter kontakten och tillsyn vid stugförsäljningar

Valberedning

Sammankallande:
Phia Becker 073-4015839
Föreslå medlemmar till styrelsen
Valberedning:
Claes Persson 070-7309525
Som ovan
Valberedning:
Ken Jönsson 0418-59797, 073-1793196
Som ovan

Revisor

Yvonne Westerlund
 0418-24749, 076-2885634
Granska styrelsens arbete, protokoll och räkenskaper i föreningen samt kontrollera att det som medlemmarna
Revisor:
Lena Nilsson 0705-208521
Som ovan
Revisorsuppleant:
Pernilla Verner 0702-668086
Ersätta ordinarie revisor