Uppdatering av ordningsreglerna efter beslut på Årsmötet 2018-03-07


Koloniområdena ligger som gröna oaser i staden och är öppna för alla att besöka. För att vi ska kunna hålla området snyggt, inbjudande och trevligt krävs det att alla följer de ordningsregler som föreningen beslutat om samt de villkor som anges i arrendeavtalet.

Ordningsregler för Larvi koloniförening

      Bilkörning:

·      Inom området råder hastighetsbegränsning, max 10 km/tim
·      Parkering får endast ske på avsedda parkeringsplatser. Undantag gäller för servicebil eller liknande. Handikappsplatser får inte utnyttjas av de som saknar tillstånd.
·      Av- och pålastning är tillåten t.ex. till och från stugan med större föremål så som byggmaterial, möbler, kyl/frys/spis. Bilen ska flyttas snarast efter av/pålastning.
 

Eldning/Grillning:

·      Ingen eldning av trädgårdsavfall eller annat material, varken i eller utanför eldstad, är tillåten. Grillning får ske i därför avsett kärl med grillkol eller gasol.

 
Gasol:

·      Enligt brandskyddsmyndigheten får max 60 l gasol dvs 2 st P11 tuber finnas.

 
Hundar:

·      Alla hundar skall vara kopplade när de vistas inom området.
·      Hundbajs ska plockas upp och tas med för att kastas på avsedd plats

 
Kolonin:

·      Kolonin skall hållas i det skick som man förbinder sig till enligt arrendeavtalet §9.
·      Häck ut mot gången ska vara max 120 cm hög och välskött.
·      Staket ska vara hela och underhållna.
·      Gången ska vara krattad och fri från ogräs.
·      Tomtnummer skall vara uppsatt och väl synligt
·      Stugor och uthus skall vara målade även på baksidan mot grannen.
·      Ovanpåliggande pool ej större än 20 kbm är tillåten. Poolen ska skötas så det inte uppstår         sanitära olägenheter tex dåligt lukt och mygglarver. Poolen ska ha reningsverk. Poolen ska tömmas varje höst.

 
Övrigt:

·       Cyklar o dy får inte ställas ute i gångarna.
·      Vapen får ej användas eller förvaras inom koloniområdet. Med vapen avser även luftpistol, luftgevär, armborst och pilbåge. Om jakt eller tävlingsvapen måste förvaras inom området skall detta förvaras enligt gällande lagar och styrelsen skall informeras.
·      Besväras du av kaniner, katter eller andra djur kan du kontakta Miljöförvaltningen,
tel. 0418-47 00 00.
·      Inom området skall lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter följas. Landskrona stad har antagit regler för sortering av sopor. Hushållscontainers i området är avsedda enbart för hushållsavfall. se utförligare information på anslagstavlan
·      Den som hyr klubbstugan ska se till att det blir städat in och utvändigt


Rev. 2018-03-07