Koloniområdena ligger som gröna oaser i staden och är öppna för alla att besöka. För att vi ska kunna hålla området snyggt, inbjudande och trevligt krävs det att alla följer de ordningsregler som föreningen beslutat om samt de villkor som anges i arrendeavtalet.
 
Ordningsregler för Larvi koloniförening
 
Bilkörning:


·        Inom området råder hastighetsbegränsning, max 10 km/tim
·        Parkering får endast ske på avsedda parkeringsplatser.
Undantag gäller för servicebil eller liknande.
·        Av- och pålastning är tillåten t.ex. till och från stugan med större föremål så som byggmaterial, möbler, kyl/frys/spis. Bilen ska flyttas snarast efter av/pålastning.
·        Handikappsplatser får inte utnyttjas av de som saknar tillstånd

 
Eldning/Grillning:

·        All eldning är förbjuden enligt lag. Endast grillkoll eller gasol får användas. Det är inte tillåtet att grilla på bar mark.
 
Gasol:

·        Enligt brandskyddsmyndigheten får max 60 l gasol dvs 2 st P11 tuber finnas.
 
Hundar:

·        Alla hundar skall vara kopplade när de vistas inom området.
·        Hundbajs ska plockas upp och tas med för att kastas på avsedd plats
 
Kolonin:

·        Kolonin skall hållas i det skick som man förbinder sig till enligt arrendeavtalet §9.
·        Häck ut mot gången ska vara max 120 cm hög och välskött.
·        Staket ska vara hela och underhållna.
·        Gången ska vara krattad och fri från ogräs.
·        Tomtnummer skall vara uppsatt och väl synligt
·        Stugor och uthus skall vara målade även på baksidan mot grannen.
 
Övrigt:

·         Cyklar o dy får inte ställas ute i gångarna.
·        Vapen får ej användas eller förvaras inom koloniområdet. Med vapen avser även luftpistol, luftgevär, armborst och pilbåge. Om jakt eller tävlingsvapen måste förvaras inom området skall detta förvaras enligt gällande lagar och styrelsen skall informeras.
·        Besväras du av kaniner, katter eller andra djur kan du kontakta
Miljöförvaltningen, tel. 0418-47 00 00.
·        Inom området skall lokala miljö och hälsoskyddsföreskrifter följas. Landskrona stad har antagit regler för sortering av sopor. Hushållscontainers i området är avsedda enbart för hushållsavfall. se utförligare information på anslagstavlan
·        Den som hyr klubbstugan skall se till att det blir städat in och utvändigt.

revdatum 20170427