Kommunens handlingsplan är överklagad och beslutet har inte vunnit laga kraft.
Därför finns inte mer information i dagsläget. Det finns därför inte heller några svar på de frågor vi skickat till miljöförvaltningen

(se bifogad fil)

tillsammans med övriga
koloniföreningar i samverkan.

Om du kommer på fler frågor skicka dem gärna till lisbeth_kba@hotmail.com så kan vi komplettera.

Handlingsplan för
Landskrona stads kolonier:

 

Länk till handlingsplanen här