Miljöförvaltningen har påbörjat planeringen för införande av BDT filter enligt den handlingsplan som beslutats. 
Deras plan är att börja med Gråen och Citadellets koloniområden under 2021. 
Planeringen har inte kommit längre än så. För Larvi  finns det ingen planering än.
Därför finns inte mer information i dagsläget.
Det finns inte några svar på de frågor vi skickat till miljöförvaltningen

(se bifogad fil)

tillsammans med övriga
koloniföreningar i samverkan.

Om du kommer på fler frågor skicka dem gärna till lisbeth_kba@hotmail.com så kan vi komplettera.

Handlingsplan för
Landskrona stads kolonier:

 

Länk till handlingsplanen här