Utdrag ur Miljöförvaltningens information om regler för toaletter, hantering av latrin och kompostering av latrin
 

Då kolonilotter inte får ha något avloppsvattennät får man därför inte ha någon form av vattentoalett i sin kolonistuga.
Alla kolonilotter måste ha någon form av torrtoalett

De godkända torrtoaletterna är:
1. Urinseparerande toalett
2. Mulltoalett
3. Förbränningstoalett

Det är inte tillåtet att ha någon form av torrtoalett som har kemikalier i sig (t.ex. så kallad porta-potti/kem toalett) eller så kallad bajamaja.

Det är inte heller tillåtet koppla toalett till något tank, gräva ner latrin direkt, kasta det i hushållssoporna, kasta det i hundlatrinen m.m

Askan från förbränningstoalett får spridas direkt utan kompostering.

Nya kolonister får vid överlåtelsen information om dessa regler.  Om de har urinseparerande toalett eller mulltoa måste de genom att fylla i en blankett,  meddela miljöförvaltningen om de vill kompostera sitt latrin själv. Avgift för det är en engångsavgift på 1842 kr

Annars levererar LSR latrintunna som töms varannan vecka. Avgift för det är 2355 kr/säsong

 

Om man byter ut toaletten till en annan typ ska detta också meddelas miljöförvaltningen. 

Avgifterna justeras årligen.

 

Vid frågor om kontakta Landskrona stads miljöförvaltning 0418-470600

Regler för kompostering av latrin klicka här