Miljöförvaltningens information om regler för toaletter, 
hantering av latrin och kompostering av latrin

Informationen finns här
 
Om man byter ut toaletten till en annan typ ska detta också meddelas miljöförvaltningen. 

Avgifterna justeras årligen.
Vid frågor om kontakta Landskrona Stads Miljöförvaltning 0418-470600