Överlåtelse/Sälja stuga
rev 20190310

 
Som koloniägare i Landskrona äger man byggnaderna på sin kolonilott men arrenderar marken av staden. Ett arrendeavtal tecknas mellan kolonisten och staden. I arrendeavtalet kan man läsa om vilka rättigheter och skyldigheter man har som arrendator. Säljaren ska ha gällande arrendeavtal.

När du bestämt dig för att sälja din koloni kontakta Landskrona kommuns koloniförvaltare Olov Ferm 0418-470315 eller kolonier@landskrona.se, som bokar tid för mätning mm

När du har hittat en köpare gör du följande:
Kontakta föreningens ordförande Lisbeth Andersson 0730-275509. Du behöver lämna uppgifter om köparen såsom personnummer, namn och kontaktuppgifter.
 
En kontroll av köparen görs hos kronofogden så att allt är ok.
Vi bokar ett möte där en överenskommelse mellan, köpare, säljare och Larvi koloni & fritidsförening upprättas.
 
Från och med årsmötet 7 mars 2019 har föreningen infört en  inträdesavgift på 500 kr som ska betalas av köparen innan eller i samband med detta möte.

För att överlåtelsen ska godkännas av föreningen ska säljaren se till så att häcken mot gången inte är högre än 1,20 m, att gången utanför är ren från ogräs, räfsad och snygg. Allt avfall ska vara bortforslat.

Därefter lämnar Lisbeth detta kontrakt till Olov Ferm. 
Säljaren kontaktar Olov Ferm för att boka tid för att slutligen genomföra överlåtelsen.

Glöm inte att skriva ett köpeavtal mellan säljare och köpare. Förslag till avtal finns här
 
Kommunen debiterar säljaren en avgift på 1000kr.
 
När köparen undertecknat avtalet med kommunen blir denna automatiskt medlem i
Larvi koloni & fritidsförening. Köparen förbinder sig därmed att följa arrendeavtalet och föreningens ordningsregler.
När överlåtelsen på kommunen är gjord ska säljaren anmäla till Skatteverket att stugan är såld. 
se utdrag ur skatteverkets info.

Läs mer här
 

Registrera ägarbytet
 

För att köparen av ett hus på ofri grund ska blir registrerad som ny ägare, och säljaren bli avregistrerad, måste Skatteverkets fastighetstaxeringsregister uppdateras med ägarbytet. Därför bör du som är säljare så snart som möjligt anmäla överlåtelsen till något av de skattekontor som har fastighetstaxering.

Skicka med en kopia av köpekontraktet.