Överlåtelse/Sälja stuga
 

Som koloniägare i Landskrona äger man byggnaderna på sin kolonilott men arrenderar marken av staden. Ett arrendeavtal tecknas mellan kolonisten och staden. I arrendeavtalet kan man läsa om vilka rättigheter och skyldigheter man har som arrendator. Säljaren ska ha gällande arrendeavtal.

När du bestämt dig för att sälja din koloni kontakta Landskrona kommuns koloniförvaltare Lotta Wiklund, som bokar tid för mätning mm

När du har hittat en köpare gör då följande:

Kontakta Elsie Andersson 070-6146640

Elsie upprättar ett kontrakt mellan, köpare, säljare och Larvi koloni & fritidsförening. En kontroll av köparen görs hos kronofogden så att allt är ok. För att överlåtelsen ska godkännas av föreningen får häcken mot gången inte vara högre än 1.20 m, gången utanför ska vara ren från ogräs, räfsad och snygg och ska därefter hållas så.

Därefter lämnar Elsie detta kontrakt till Lotta Wiklund. Ni kontaktar  Lotta Wiklund för att boka tid för att slutligen genomföra överlåtelsen. Därefter är det klart.
 
När köparen undertecknat avtalet med kommunen blir denna automatiskt medlem i Larvi koloni & fritidsförening. Köparen förbinder sig därmed att följa arrendeavtalet och föreningens ordningsregler.