Överlåteslse/Sälja stuga
 

När du har hittat en köpare gör då följande:

Kontakta Elsie Andersson 070-6146640
 
Vi skriver ett kontrakt mellan, köpare, säljare och Larvi koloni & fritidsförening. En kontroll av köparen görs hos kronofogden så att allt är ok. För att överlåtelsen ska godkännas av föreningen får häcken mot gången  inte vara högre än 1,20 m, gången utanför ska vara ren från ogräs, räfsad och snygg och ska därefter hållas så.

Därefter lämnar Elsie detta kontrakt till koloniansvarig på kommunen Lotta Wiklund. Sedan kontaktar ni Lotta Wiklund för att boka tid för att slutligen genomföra överlåtelsen. Därefter är det klart.
 

När köparen undertecknat avtalet med kommunen blir denna automatiskt medlem i Larvi koloni & fritidsförening. Köparen förbinder sig därmed att följa arrendeavtalet och föreningens ordningsregler.